Waar staan wij voor?

De Parkschool staat voor goed onderwijs dat past in de tijd van nu en in de groene omgeving waarin de school staat. Wij willen dat kinderen van 4 tot en met 13 jaar zich bij ons kunnen ontwikkelen naar hun vermogens. We bieden daarom een breed onderwijsaanbod. Dat aanbod is niet alleen gericht op de cognitieve ontwikkeling, maar ook op de groei van een kind als mens. Ons onderwijs is gebaseerd op de drie pijlers van onze school: Samen, Buiten en Bewegen.

De Parkschool is een christelijke school. Dit betekent dat wij werken vanuit het christelijk geloof. De Bijbel en het leven van Jezus inspireren ons in ons onderwijs en in onze omgang met kinderen, ouders, elkaar en de wereld om ons heen. Met onze eigen identiteit als basis zoeken wij de ontmoeting met andere geloven. Wij zoeken naar wat ons bindt. Respect hebben voor elkaars geloof en de tradities en gebruiken die daarbij horen, zijn voor ons vanzelfsprekend.

Meer details in
de
schoolgids

2023-2024

SAMEN

Wij leren kinderen samen spelen, samen leren en samen leven. Samen ontwikkelen we onszelf en kunnen wij iets betekenen voor de ander.

BUITEN

Leren in de frisse buitenlucht en in het groen… kinderen zijn al zo veel binnen. We maken tijdens de les gebruik van onze mooie omgeving.

BEWEGEN

Bewegen stimuleert de hersenactiviteit en leidt tot betere concentratie. Daarom bewegen wij veel op onze school.