Ouders

Samen maken we de school. Zonder betrokkenheid van ouders zal een kind zich minder goed kunnen ontwikkelen dan wanneer ouders actief betrokken zijn bij wat hij/zij op school leert en doet. Wij vinden het contact met ouders belangrijk en investeren hier graag in, onder andere tijdens de ouderavonden en voortgangsgesprekken. Iedere maand is er een nieuwsbrief, de Parkbode.
Foto’s van onze activiteiten vindt u op onze facebookpagina.

Parro

Op de Parkschool/KWS willen we alle ouders betrekken bij het onderwijs. Dit doen we o.a. door te werken met de Parro app. We geven de ouders via Parro een kijkje in de klas. De leerkrachten kunnen via de app in een besloten omgeving foto’s delen, mededelingen sturen en gesprekken of activiteiten plannen. Uiteraard zullen er alleen foto’s worden verstuurd als u hier toestemming voor heeft gegeven.

De Ouderraad (OR) organiseert samen met de school een aantal activiteiten voor onze kinderen.

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft inspraak en medebeslissingsrecht op het schoolbeleid. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten en vergadert zo’n zes keer per jaar. Contactinformatie vindt u in de schoolgids.

Interesse?

Bezoek onze school!

SAMEN

Wij leren kinderen samen spelen, samen leren en samen leven. Samen ontwikkelen we onszelf en kunnen wij iets betekenen voor de ander.

BUITEN

Leren in de frisse buitenlucht en in het groen… kinderen zijn al zo veel binnen. We maken tijdens de les gebruik van onze mooie omgeving.

BEWEGEN

Bewegen stimuleert de hersenactiviteit en leidt tot betere concentratie. Daarom bewegen wij veel op onze school.