Praktische informatie

Schooltijden

Groep 1 t/m 4
Maandag t/m donderdag 08.15 – 14.00 uur
Vrijdag: 08.15 – 12.00 uur (’s middags vrij)

Groep 5 t/m 8
Elke dag:  08.15 – 14.00 uur

Vakantierooster Parkschool/KWS voor de leerlingen Schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie
19 tot en met 23 oktober 2020

Kerstvakantie
Vrijdag 21 december 2020 vanaf 14 uur tot en met 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie
22 tot en met 26 februari 2021

Pasen + Goede vrijdag
2 tot en met 5 april 2021

Meivakantie (inclusief Hemelvaartsdag)
3 tot en met 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag
24 mei 2021

Start zomervakantie
19 juli 2021 om 14 uur

Studiedagen 2020-2021
Studiedag 18 en 19 maart
Studiedag 21 en 22 juni

Praktische informatie

Veel informatie vindt u in de schoolgids. Die vindt u hier Schoolgids De Parkschool 2020-2021.

Verlof

Verlof aanvragen voor verzuim van een kind kan via het verlofformulier, dat HIER is te downloaden. Verlof moet worden aangevraagd bij de directie en wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend.

Buitenschoolse opvang

Er zijn verschillende organisaties die buitenschoolse opvang (BSO) bieden. In ons gebouw is Partou gevestigd. Zij bieden zowel peuteropvang als buitenschoolse opvang aan. We werken ook samen met SKA. Zij zijn elders in de wijk gehuisvest. Meer informatie over SKA vindt u op www.ska.nl

Partou

Hartelijk welkom namens Partou! We beschikken over twee gezellige lokalen waar de kinderen zich meteen thuis voelen. Ook de aula, buitenspeelplaats en gymzaal van de school zijn ons ‘thuis’. We organiseren veel afwisselende activiteiten en bieden geregeld workshops aan waar kinderen aan deel kunnen nemen.

De buitenschoolse opvang sluit altijd aan op de schooltijden van de kinderen.  In de schoolvakanties kunnen kinderen de hele dag komen. Wij maken er voor de kinderen een echte vakantie van met speciale activiteiten en uitstapjes. Incidentele extra opvang is in overleg met de bso ook mogelijk, zowel na schooltijd, tijdens studiedagen, als in de vakanties.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de peuteropvang of buitenschoolse opvang?  Neem dan contact met ons op, of vraag vrijblijvend een rondleiding aan. Dat kan via koningkarelpadbso@partou.nl (buitenschoolseopvang),
koningkarelpad@partou.nl (peuteropvang) of via de klantenservice op nummer 088 235 75 00. Meer informatie over de peuteropvang en de buitenschoolse opvang vindt u op www.partou.nl/koningkarelpad.

Meer details in
de
schoolgids

2020-2021

SAMEN

Wij leren kinderen samen spelen, samen leren en samen leven. Samen ontwikkelen we onszelf en kunnen wij iets betekenen voor de ander.

BUITEN

Leren in de frisse buitenlucht en in het groen… kinderen zijn al zo veel binnen. We maken tijdens de les gebruik van onze mooie omgeving.

BEWEGEN

Bewegen stimuleert de hersenactiviteit en leidt tot betere concentratie. Daarom bewegen wij veel op onze school.