KWS

De Koningin Wilhelminaschool is onze school voor speciaal basisonderwijs, die is gehuisvest op de locatie Koningspark. Naar de KWS komen kinderen van 6-14 jaar met leermoeilijkheden. Zij ontwikkelen zich op hun eigen manier. De KWS is niet gespecialiseerd in zware gedragsproblematiek.

Voor kinderen van 4-6 jaar heeft de KWS geen groep, maar plaatsing in de speciale kleutergroep van de Parkschool, de Kikkers, kan mogelijk zijn. Kinderen met een tragere ontwikkeling of kinderen die veel baat hebben bij een intensiever onderwijsaanbod, kunnen worden geplaatst in deze groep. Na de kleuterperiode kijken we met ouders samen naar een goede vervolgplek; is dat op De Parkschool, de KWS of ergens anders? Kinderen op de KWS komen veelal uit de wijk, maar soms ook uit andere wijken in Amersfoort of (met busvervoer) uit de regio.

Op de KWS is het onderwijsaanbod anders dan op een reguliere school. Alle kinderen werken volgens een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat ieder halfjaar met ouders wordt geëvalueerd. De lesstof die het kind krijgt, past bij dit plan. De structuur in de dag is overzichtelijk en voorspelbaar. De groepen zijn klein, maximaal 15 kinderen. De KWS heeft momenteel vier groepen: voor de jongsten de Eekhoorns (leerjaar 3/4), de iets oudere kinderen gaan naar de Uilen (leerjaar 4 en 5) en de Beren (leerjaar 6/7) en bij de Vossen zitten de oudste kinderen (leerjaar 7 en 8). De Vossen zijn voor het schooljaar 2019/2020 vol.

Voor toelating tot de KWS is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Zo’n TLV wordt afgegeven door Samenwerkingsverband de Eem.

Meer details in
de
schoolgids

2021-2022

SAMEN

Wij leren kinderen samen spelen, samen leren en samen leven. Samen ontwikkelen we onszelf en kunnen wij iets betekenen voor de ander.

BUITEN

Leren in de frisse buitenlucht en in het groen… kinderen zijn al zo veel binnen. We maken tijdens de les gebruik van onze mooie omgeving.

BEWEGEN

Bewegen stimuleert de hersenactiviteit en leidt tot betere concentratie. Daarom bewegen wij veel op onze school.