Pedagogische aanpak

De Parkschool is een ‘Vreedzame School’. De lessen ‘Vreedzaam’ leren kinderen hoe je met elkaar omgaat, hoe je je mening vormt en kunt uiten, hoe je rekening kunt houden met elkaars mening en hoe je conflicten oplost. Daarnaast hebben we zes Parkregels, die we met de kinderen uitwerken in praktisch gedrag: Als we zeggen ‘We helpen elkaar’, wat betekent dit dan concreet? Dat gedrag oefenen we en belonen we.

De zes parkregels:

  • We helpen elkaar
  • We respecteren elkaar en onze omgeving
  • We nemen ons werk serieus
  • Door ons gedrag voelt een ander zich veilig
  • We bouwen samen aan een gelukkige klas
  • We mogen fouten maken en leren hiervan

Om ieder kind tot zijn recht te kunnen laten komen, bieden we in de klassen onderwijs aan op drie niveaus: een basisgroep, een groep met meer herhaling en een groep die extra uitdaging nodig heeft. Voor de kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, hebben wij een verdiepend aanbod via Levelwerk. Kinderen die veel meer uitleg of een andere aanpak nodig hebben, kunnen soms meedoen aan de lessen op de KWS.

Soms is er nog meer nodig. Een aantal kinderen neemt op school deel aan onze Verdiepingsklas, waarin zij nog uitdagendere opdrachten krijgen. Met het Farel College samen hebben we voor de hoogbegaafde kinderen de Plusklas, waar kinderen eens per week op het voortgezet onderwijs les krijgen.

Voor de kinderen in hoogste groepen is er ook de Prachtklas, voor als je juist graag wat praktischer werkt. De Prachtklas is een samenwerking met vmbo Het Element. Heb je veel in je mars maar zit de taal je nog in de weg, dan kun je deelnemen aan onze wekelijkse Taalentklas. In de Taalentklas krijg je een extra aanbod in taal, lezen en begrijpend lezen, zodat je beter teksten kunt hanteren. Zo kunnen ook deze kinderen het beste uit zichzelf halen. Voor al deze klassen geldt dat een selectie plaatsvindt.

Interesse?

Bezoek onze school!

SAMEN

Wij leren kinderen samen spelen, samen leren en samen leven. Samen ontwikkelen we onszelf en kunnen wij iets betekenen voor de ander.

BUITEN

Leren in de frisse buitenlucht en in het groen… kinderen zijn al zo veel binnen. We maken tijdens de les gebruik van onze mooie omgeving.

BEWEGEN

Bewegen stimuleert de hersenactiviteit en leidt tot betere concentratie. Daarom bewegen wij veel op onze school.