Oudere kinderen

Op de ochtenden is er gedegen onderwijs in de leervakken zoals lezen, taal spelling en rekenen. Daarbij speelt bewegend leren een grote rol. Op de middagen ontdekken we de wereld via thematisch onderwijs waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek zijn samengebracht. Geen losse lessen meer, maar we bieden de vakken in samenhang aan. Uiteraard leren kinderen eerst de basisinformatie rond een onderwerp, maar daarna gaan ze zelf op onderzoek uit. Ze leren informatie verzamelen en kritisch te zijn op wat zij daarbij vinden. Daarna gaan we aan de slag met presenteren van wat je hebt geleerd. Hoe doe je dat? Regelmatig hebben we afsluitingen van thema’s met ouders.
Bewegingsonderwijs geven wij in de gymzaal of op het plein. Soms de eigen leerkracht, soms de vakleerkracht gym.

Meer details in
de
schoolgids

2023-2024

SAMEN

Wij leren kinderen samen spelen, samen leren en samen leven. Samen ontwikkelen we onszelf en kunnen wij iets betekenen voor de ander.

BUITEN

Leren in de frisse buitenlucht en in het groen… kinderen zijn al zo veel binnen. We maken tijdens de les gebruik van onze mooie omgeving.

BEWEGEN

Bewegen stimuleert de hersenactiviteit en leidt tot betere concentratie. Daarom bewegen wij veel op onze school.