Interesse in onze school? Kom langs!

Vanaf 3 jaar kunt u uw kind aanmelden bij onze school.
Kinderen tot 3 jaar kunt u wel alvast opgeven.

Aanmelden

Samen

Wij leren kinderen samen spelen, samen leren en samen leven. Samen ontwikkelen we onszelf en kunnen wij iets betekenen voor de ander.

Buiten

Leren in de frisse buitenlucht en in het groen… kinderen zijn al zo veel binnen. We maken tijdens de les gebruik van onze mooie omgeving.

Bewegen

Bewegen stimuleert de hersenactiviteit en leidt tot betere concentratie. Daarom bewegen wij veel op onze school.

De PARKSCHOOL UITGELICHT

De Parkschool is een christelijke basisschool in Schothorst. Wij bieden onderwijs dat past in de tijd waarin onze kinderen leven en maken daarbij gebruik van de omgeving waarin zij opgroeien.  Onze kinderen krijgen gedegen onderwijs in de basisvakken en ontdekken de wereld via thematisch onderwijs. Een nauwe samenwerking met ouders vinden wij vanzelfsprekend.

ONZE LOCATIES

LOCATIE KONINGSPARK

Groep 1 tot en met 5 van De Parkschool, peuterschool en buitenschoolse opvang en ons speciaal basisonderwijs (KWS)

LOCATIE STADSPARK

Groep 6, 7 en 8 van De Parkschool en buitenschoolse opvang

EEN BREED ONDERWIJSAANBOD

Ieder kind ontwikkelt zich naar zijn eigen capaciteiten. De een heeft meer uitleg nodig, de ander lessen waarbij hij/zij meer wordt uitgedaagd. Door onze ervaring met begaafde kinderen én onze tak voor speciaal basisonderwijs (de Koningin Wilhelminaschool) hebben wij een breed onderwijsaanbod. Meer weten? Maak een vrijblijvende afspraak.